'Ελεγχος Στοιχείων Παροχής

Παρακαλώ καταχωρήστε τον 9ψήφιο αριθμό παροχής του ακινήτου σας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στην περίπτωση που στο ακίνητο δεν υπάρχει ρεύμα, λόγω αίτησης διακοπής από προηγούμενο χρήστη, για να ολοκληρωθεί η επανηλεκτροδότησή του, θα πρέπει πρώτα να προσκομιστεί η ΥΔΕ (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) στον ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον αυτή έχει λήξει. Για να πληροφορηθείτε για την ημερομηνία λήξης της ΥΔΕ μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr.

Σε περίπτωση που εκπροσωπείστε από άλλον προμηθευτή επιλέξτε Αλλαγή Προμηθευτή