ΔΕΗ eContract

Συχνές Ερωτήσεις

E-contract είναι η εφαρμογή της ΔΕΗ που σας δίνει την δυνατότητα να συνάψετε συμβόλαιο υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή σας για να γίνετε πελάτης μας! Εύκολα, άμεσα και γρήγορα συμπληρώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία, επισυνάπτετε τα δικαιολογητικά σας και όλη η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά!

Μέσω της εφαρμογής, μπορείτε εάν θέλετε να γίνεται πελάτης μας, να πραγματοποιήσετε Αρχική Ηλεκτροδότηση του ακινήτου σας, Αλλαγή Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας επιλέγοντας τη ΔΕΗ ως Προμηθευτή σας, Αλλαγή Ονόματος/Χρήσης σε ακίνητο που ήδη ηλεκτροδοτείται και Επανηλεκτροδότηση Ακινήτου, υπογράφοντας σε κάθε περίπτωση νέα σύμβαση με τη ΔΕΗ. Εάν είστε ήδη πελάτης μας, μέσω της ίδιας εφαρμογής, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα νέα μας προϊόντα.

Μέσω της εφαρμογής e-contract, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για σύναψη συμβολαίου με τη ΔΕΗ, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που απαιτούνται και επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή που επιθυμείτε να συμβληθείτε. Στη συνέχεια θα γίνει έλεγχος των στοιχείων σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Θα σας ενημερώσουμε για την πορεία της αίτησής σας εντός 2 ημερών από την υποβολή της.

Η διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή, γίνεται χωρίς καμία απολύτως χρέωση.

Υπογράφοντας συμβόλαιο με τη ΔΕΗ θα πρέπει να καταβάλετε και ένα ποσό ως εγγύηση. Το ποσό της  εγγύησης εξαρτάται από την παροχή του ακινήτου και είναι κατ’ ελάχιστο 130€, το οποίο σας επιστρέφεται όταν καταγγείλετε το συμβόλαιό σας με τη ΔΕΗ.

Διαβάσετε τους ισχύοντες Γενικούς Όρους της Σύμβασης Προμήθειας, για τη Χαμηλή Τάση, για τους Οικιακούς Πελάτες ή μη Οικιακούς Πελάτες με ισχύ παροχής έως 25 kVA και τους Μεγάλους Πελάτες (μη Οικιακοί Πελάτες με ισχύ άνω των 25kVA)

Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), απαιτείται στην περίπτωση αιτήματος Επανηλεκτροδότησης, εφόσον έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ). Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να προσκομιστεί άμεσα στον ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να επανηλεκτροδοτηθεί το ακίνητο.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις αιτημάτων, δεν είναι απαραίτητη κατά την υπογραφή σύμβασης με τον προμηθευτή, ενδέχεται ωστόσο να ζητηθεί από τον Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ), εφόσον έχει λήξει η ισχύς της.

Η ένδειξη/ενδείξεις μετρητή για τις οικιακές παροχές και τις μη οικιακές παροχές με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25kVA (No2), είναι απαραίτητη/απαραίτητες για να πραγματοποιηθεί το αίτημα της Αλλαγής Προμηθευτή.