ΔΕΗ eContract

Συχνές Ερωτήσεις

E-contract είναι η εφαρμογή της ΔΕΗ που σας δίνει την δυνατότητα να συνάψετε συμβόλαιο υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή σας για να γίνετε πελάτης μας! Εύκολα, άμεσα και γρήγορα συμπληρώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία, επισυνάπτετε τα δικαιολογητικά σας και η σύμβαση έρχεται στην πόρτα σας για υπογραφή χωρίς καμία χρέωση!

Μέσω της εφαρμογής, μπορείτε να πραγματοποιήσετε Αρχική Ηλεκτροδότηση του ακινήτου σας, Αλλαγή Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας επιλέγοντας τη ΔΕΗ ως Προμηθευτή σας, Αλλαγή Ονόματος/Χρήσης σε ακίνητο που ήδη ηλεκτροδοτείται και Επανηλεκτροδότηση Ακινήτου, υπογράφοντας σε κάθε περίπτωση νέα σύμβαση με τη ΔΕΗ.

Μέσω της εφαρμογής e-contract, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για σύναψη συμβολαίου με τη ΔΕΗ, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που απαιτούνται και επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή που επιθυμείτε να συμβληθείτε. Ένας υπάλληλός μας θα κάνει τον έλεγχο των στοιχείων σας και εφόσον είναι σωστά θα λάβετε στον χώρο που θα επιλέξετε το συμβόλαιό σας  με τη ΔΕΗ, ώστε να το υπογράψετε και να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Θα παραλάβετε για υπογραφή το συμβόλαιό σας σε χώρο  και ώρα που εσείς θα ορίσετε, κατόπιν επικοινωνίας ενός συνεργάτη μας μαζί σας.

Ένας συνεργάτης μας θα σας ενημερώσει για την πορεία της αίτησής σας εντός 2 ημερών από την υποβολή της.

Η διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή, γίνεται χωρίς καμία απολύτως χρέωση.

Υπογράφοντας συμβόλαιο με τη ΔΕΗ θα πρέπει να καταβάλετε και ένα ποσό ως εγγύηση. Το ποσό της  εγγύησης εξαρτάται από την παροχή του ακινήτου και είναι κατ’ ελάχιστο 130€, το οποίο σας επιστρέφεται όταν καταγγείλετε το συμβόλαιό σας με τη ΔΕΗ.

Διαβάσετε τους ισχύοντες Γενικούς Όρους της Σύμβασης Προμήθειας, για τη Χαμηλή Τάση, για τους Οικιακούς Πελάτες ή μη Οικιακούς Πελάτες με ισχύ παροχής έως 25 kVA και τους Μεγάλους Πελάτες (μη Οικιακοί Πελάτες με ισχύ άνω των 25kVA)

Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), απαιτείται στην περίπτωση αιτήματος Επανηλεκτροδότησης, εφόσον έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ). Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να προσκομιστεί άμεσα στον ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να επανηλεκτροδοτηθεί το ακίνητο.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις αιτημάτων, δεν είναι απαραίτητη κατά την υπογραφή σύμβασης με τον προμηθευτή, ενδέχεται ωστόσο να ζητηθεί από τον Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ), εφόσον έχει λήξει η ισχύς της.

Η ένδειξη/ενδείξεις μετρητή για τις οικιακές παροχές και τις μη οικιακές παροχές με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25kVA (No2), είναι απαραίτητη/απαραίτητες για να πραγματοποιηθεί το αίτημα της Αλλαγής Προμηθευτή.